Akce

Akce Červen

 V pondělí 29.6. proběhne loučení s předškoláky, kteří od září nastoupí do ZŠ.

Děti si do MŠ přinesou školní tašky, do kterých jim budou předány upomínkové dárky. Uspořádáme si rozlučkovou diskotéku na dvorečku.

Postupně budeme odstraňovat výzdobu nástěnek a chodeb, proto prosím uložte dětem do skříňky velkou igelitovou tašku na výrobky dětí.

Poslední den prosíme o vyklizení skříněk, odebrání hrnečků ze třídy a kartáčků na zuby.(netýká se dětí přihlášených k prázdninovému provozu).

Pod hlavní informační nástěnkou zapište děti, které budou v červenci navštěvovat MŠ. Docházka je ZÁVAZNÁ, pro potřeby stravování. Provoz MŠ bude do 17.7., je určen pro děti zaměstnaných rodičů. Pokud z vážných důvodů máte zájem o provoz delší než do 17.7. nahlaste tuto informaci p. ředitelce. Bude v provozu jedna třída s kapacitou do 20 dětí.

Délka provozu je od 7:30 do 15:30 h.

Stravné za prázdninový provoz bude vybírat p. Šauerová v hotovosti.

 

Úplatu za vzdělávání (školné), stanovuji na měsíc červenec 200,- Kč, budeme vybírat během prvního týdne v červenci, také v hotovosti.

 Během července Vám budou zaslány na účet přeplatky za stravné a školné za měsíc duben.

Akce Březen

Ve čtvrtek 12.3. proběhne dopolední program pro děti „Pohádka o čtverci a obdélníku a jeho kamarádech“

Obsahem programu je seznámení se 4 geometrickými obrazci. Pro děti budou připraveny různé aktivity, společné, skupinové nebo pro jednotlivce.

Lektorka: Mgr. Jitka Schovancová, studentky

 

Program je zdarma, hrazeno z projektu MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov u Brna.

 

Ve čtvrtek 19.3. od 15:00 h. zveme rodiče na rodičovskou schůzku, účast alespoň jednoho ze zákonných zástupců dětí v posledním ročníku vzdělávání je NUTNÁ, bude přítomna p. ředitelka ze ZŠ, budou Vám předloženy informace k zápisu do ZŠ a společně vyplníte žádosti k přijetí a jiné dokumenty potřebné k zápisu.

 

Ve čtvrtek 26.3. naši MŠ navštíví divadélko „ŠIKULKA“

s pohádkami „Polámané hračky“

„O lakomé Markétce“

„Oslík a zápalky“

vybíráme 60,- Kč

 

Kurz plavání: pátky 6.3., 13.3., 20.3., 27.3.

 

 

Akce Únor

V úterý 4.2. do MŠ zavítá divadélko „ROLNIČKY“ s pohádkou zaměřenou na environmentální výchovu „JAK KRTEK ZACHRÁNIL LES“ vybíráme 55,- Kč

 

Ve čtvrtek, 6.2. nás navštíví divadélko „KVĚTIKA“, s tématickým vystoupením o povolání, „AŽ JÁ BUDU VELKÁ“ vybíráme 55,- Kč

 

V úterý, 11.2. uspořádáme pro děti KARNEVAL. Děti si přinesou z domova masky, po svačince se „namaškaříme“a v tělocvičně si zasoutěžíme a zatancujeme. Poprosíme rodiče o spolupráci v realizaci tomboly, příspěvky budeme shromažďovat předem, nejedná se o žádné nákupy, jen o drobnosti které máte doma již okoukané a druhé děti potěší (např. figurky z kinder, drobné plyšáčky, reklamní předměty a j.)

 

Ve čtvrtek 13.2. nabídneme dětem workshop (aktivitu podporující environmentální vzdělávání), „PTÁČCI V ZIMĚ“ akce je hrazena z projektu MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Slavkov, do kterého je naše škola zapojena

 

V pátek proběhnou první dvě lekce v plavání, podrobné informace ještě zveřejníme.

 

 Od 17.2. do 21.2. jsou jarní prázdniny, nevaříme pro ZŠ, proto je třeba zapsat závaznou docházku dětí do seznamů pod hlavní informační nástěnkou, pro potřeby stravování.

 

 V úterý, 25.2. proběhne v MŠ druhý díl divadélka o první pomoci. Divadélko bude doplněno realistickým maskováním zranění, kde děti vidí jak úraz vypadá a formou říkanek a písniček se jej naučí ošetřit- tržná rána, vbodnutý střep do dlaně a řezná rána a základní hygienické návyky. Vybíráme 50,- Kč


Created by © 2009 - 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek, stránky pro školy a školky | Scholastika - projekt webu pro školky