Školné s stravné

Školné

Školné je stanoveno ve výši 400,- Kč měsíčně, splatné do 15. dne příslušného
kalendářního měsíce.
Výše částky je stanovena tak,aby nepřesáhla 50% skutečných
průměrných neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce
(s výjimkou výdajů na platy).Základní částka je stanovena pro děti s celodenním
režimem. 
Děti které se vzdělávají v posledním povinném ročníku poprvé (předškoláci) 0,- Kč.
Děti které se vzdělávají v posledním povinném ročníku podruhé (odklad PŠD) 0,- Kč

 

Stravné pro MŠ

 

Výše stravného pro děti 3-6 leté činí 37,- Kč denně. (10 Kč přesnídávka, 18 Kč
oběd, 9 Kč svačinka). Dle Vyhlášky MŠMT ČR č. 107/05 Sb. o školním stravování
(8.3.2005) § 4 + § 5, je zohledněn věk strávníků. Dítě, které dosáhne ve školním roce
7 let věku (včetně prázdninových měsíců), je zařazeno do věkové skupiny 7 – 10 let.
Z toho důvodu dostává po celý školní rok normou určenou větší porci stravy a i
finanční normativ stravy je vyšší. Pro tyto děti je určena cena stravy takto: Výše
stravného pro 7 leté děti činí 44,- Kč denně (12 Kč přesnídávka, 22 Kč oběd, 10 Kč 
svačinka).
 
Odhlašování dětí na telefoně 544 220 858 do 8:00 hod.
Bezhotovostní platba: č. účtu: 27-3882840207/0100
Měsíční záloha pro MŠ 750,- Kč stravné a 400,- Kč školné
    děti s odkladem PŠD 800,- Kč stravné a 0,- Kč školné
vždy k 15 dni v měsíci.

Pro každý nový školní rok dojde ke změně variabilních symbolů.Stravné pro

 
Výše stravného pro děti 7-10 let činí 25,- Kč denně.
Pro děti od 11-14 let 29,- Kč denně.
 
Odhlašování dětí na telefoně: 544 220 858 do 8:00 hod.
Bezhotovostní platba: č. účtu: 27-3882840207/0100
vždy k 15 dni v měsíci.

Pro každý nový školní rok dojde ke změně variabilních symbolů.

Měsíční záloha pro ZŠ: 
7-10 let činí 500,- Kč
                                       11-14 let činí 550,- Kč

Měsíční uzávěrka stravného (saldo) je připravena kdykoliv k nahlédnutí u vedoucí stravování.
Celoroční vyúčtování proběhne v měsíci červenci.
Veškeré informace na tel. 544 220 858.
Created by © 2009 - 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek, stránky pro školy a školky | Scholastika - projekt webu pro školky