Aktuální

Vážení rodiče,

jsme rádi, že se nám podařilo objednat skupinové fotografování dětí, hlavně předškoláků na památeční TABLO.

Je to narychlo, již v pondělí 8.6. v 8:00 h. Určitě nám prosím přiveďte předškoláky, ať nechybí na tablu, i děti, co v tomto měsíci již do MŠ nedochází. Focení bude trvat nanejvýš hodinku, po tuto dobu nemohou být rodiče v budově, počkají před MŠ.

 

Mateřská škola Hodějice 235,

684 01 Slavkov u Brna

příspěvková organizace okr.Vyškov

 

 

ČJ: 32/20                   Vyřizuje: Horáčková Miroslava                                        1. 6. 2020

 

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2020/2021

 

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Hodějice 235, okres Vyškov, příspěvková organizace, rozhodla podle ustanovení § 34 odst.4), § 165, odst. 2, písmene b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním vzdělávání, Sb., správní řád v platném znění takto:

 

 

Seznam přijatých dětí:

 

B 18         07/2020

                  PŘ 11/2020

                  PŘ 05/2020

                  PŘ 15/2020

                  PŘ 02/2020

                  PŘ 03/2020

                  PŘ 08/2020

                  PŘ 10/2020

                  PŘ 19/2020

                  PŘ 14/2020

                  PŘ 13/2020

                  PŘ 16/2020

                  PŘ 09/2020

 

 

Jsou přijati k předškolnímu vzdělávání od 1.9.2020

 

 

                                                                                                   Horáčková Miroslava

                                                                                                        ředitelka školy

Obnovení provozu MŠŠkola bude otevřena za zpřísněných hygienických opatření, která budou obnášet následující pravidla:
1. Do MŠ rozhodně nepatří dítě, které vykazuje jakékoliv příznaky onemocnění. Učitelka má právo aktuální zdravotní stav posoudit a v případě zjištění rizikových příznaků, dítě do MŠ nepříjmout nebo ho během dne poslat domů. Pokud dítě trpí alergií na jarní pyly, nejsme schopni posoudit, zda se jedná o nemoc či alergii. Žádáme Vás tedy o zvážení přítomnosti dítěte v MŠ.

2. Dítě s rodičem vcházejí v roušce, rodiče použijí návleky. Roušky děti nemusí nosit ve třídě, při společné hře či pobytu venku. Před vstupem do třídy je rodič povinen z dítětem provést hygienu a použít dezinfekční prostředek (na stolečku před třídou Motýlků).
Poté je dítě předáno učitelce. V šatně se rodič zdržuje pouze nejnutnější dobu. 

3. Převážná část výuky, pokud to počasí dovolí, bude probíhat ve venkovních prostorách školy. 

4. Děti budou mít ve skříňkách 2 ochranné roušky (v uzavíratelném sáčku). Pro pobyt venku uzavíratelné pití (řádně označené), rodiče zodpovídají za každodenní mytí láhve. Přizpůsobte prosím dětem oblečení a obuv, dle aktuálního stavu počasí k pobytu na dvorečku (ochrana hlavy, ochranné krémy, vhodnou obuv na písek). Děti seznamte s obsahem skříňky! 

5. Při vyzvedávání dětí platí stejná pravidla jako při příchodu do MŠ.

6. Školné za měsíc duben bude vráceno v plné výši při vyúčtování.


Pokud nebude dítě chodit do MŠ na základě rizikového faktoru, či z jiného důvodu, rodiče mají nárok na ošetřovné až do 30.6.2020.


Vážení rodiče, termín otevření MŠ, po dohodě se zřizovatelem, stanovujeme na 25. 5. 2020. Dodržování hygienických opatření doporučených MŠMT 30. 4. 2020 viz. dokumenty ke stažení. Vzhledem k neustále měnící se situaci sledujte prosím naše webové stránky. Zvažte,  prosím, nutnost docházky Vašeho dítěte do MŠ. Přítomnost dítěte od 25.5. nám potvrďte v dotazníku (viz. dokumenty ke stažení) a odevzdejte do 18. 5. 2020. Bez potvrzení účasti (viz. Dotazník o docházce v MŠ) nemůže být dítě 25.5. přijato!!! Je potřeba dodat i potvrzení o neúčasti dítěte v MŠ (vše prosím vhoďte do schránky MŠ a nebo naskenované na email školy)!!! Podrobné informace o provozu upřesníme dle počtu přítomných dětí. Při zahájení provozu (25.5.) je nutné předat i s dítětem čestné prohlášení (viz. dokumenty ke stažení). Bez čestného prohlášení nemůže být dítě ten den přijato do MŠ. 

Období nouzového stavu - aktuální situace v mateřské škole

 

Co může mateřská škola udělat pro děti a rodiče v případě, že je uzavřena?

 

Milí rodiče,

ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného

může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás

a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům,

k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte

možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat

drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle

ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich.

Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani

vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými

úkoly“ (například předkládáním pracovních listů).

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat

následujícími doporučeními, která nabízíme:

 

- věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;

- podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání,

hygiena…);

- zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid,

vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);

- dbejte na pravidelný režim;

- podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi

i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání

a loučení, oslava tradic a výročí…);

- zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky,

hry „na něco“…);

- s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte

dětem k přečtenému otázky;

- společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte

se, hrajte společenské hry;

- využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy

odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné

činnosti, pohybové aktivity…);

- povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují

orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se

samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace,

je to pro ně důležité.

 

Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné

a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu,

abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si

to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.

Díky Vám všem.

 

Zdroje a materiály

 

Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání:

• www.predskolaci.cz

• www.detsky-web.cz

• www.hrajeme-si.cz

Výtvarné a tvořivé činnosti:

• krokotak.com

• www.tvorivedeti.cz

• www.sikovny-cvrcek.cz

 

OBEC HODĚJICE

684 01 p. Slavkov u Brna, tel./fax. 544 220 821

e-mail: starosta @ hodejice .cz IČO: 00 29 17 73

KB Vyškov 5626731/0100

______________________________________________________

Oznámení o uzavření mateřské školy Hodějice

Vzhledem k vývoji situace v mateřské škole Hodějice uzavírám mateřskou školu od 17.3.2020 na dobu neurčitou. Rodiče dětí si mohou informace přečíst na stránkách mateřské školy, případně se informovat u ředitelky mateřské školy. Situaci budeme postupně vyhodnocovat a dopředu avizovat znovuotevření školy.

Věřím, že všichni pochopíte toto mimořádné opatření, děkujeme za pochopení.

V Hodějicích 16.3.2020

 

 
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HODĚJICE 235

OD ÚTERÝ 17.3. 2020

 

Po dohodě se zřizovatelem se od úterý 17.3. 2020 uzavírá provoz Mateřské školy Hodějice na dobu neurčitou.

Rodiče dětí mladších 10-ti let mohou uplatnit nárok na výplatu ošetřovného.

V případě žádosti zákonného zástupce o ošetřovné, bude ředitelka Mš po předešlé telefonické domluvě (tel. 603 524 424) vydávat příslušné tiskopisy s potvrzením o přerušení provozu.

 

Detailní informace naleznete zde na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

 

 

Ve čtvrtek 19.3. rušíme rodičovskou schůzku a to i pro rodiče předškoláků, náhradní termín zveřejníme na našich www. po dohodě s ředitelkou Základní školy.


Práce pro předškoláky

 

Odkazy a inspirace :

 

http://www.predskolaci.cz/pracovni-listy-predskolaka/3513?fbclid=IwAR1ChaGEniW_BBSx3NGjEJ-zRUWncmgs3CfoJRqJY9O6PPnDX5HT3bZtgNo

 

http://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy?fbclid=IwAR3qId63RNAYx-Z8cnRVAfiISx0hvXleBv-S83MyoibNVUnKoHYuOXQxB1o

 

https://ucimedeti.blogspot.com/

 

https://www.detskestranky.cz/blog/

 

https://www.google.cz/search?q=kuliferda&tbm=isch&chips=q:kuliferda,online_chips:pracovn%C3%AD%20listy&sa=X&ved=2ahUKEwjuoPXa9aDoAhVYh1wKHePPC6oQgIoDKAF6BAgFEAY&biw=1920&bih=966&fbclid=IwAR0rWpIbMM24XrkJG1ZfgY4FPMDQ6U7STJSlTKvFqBqTDMWRudhHJU0HGBI

 

https://www.google.cz/search?q=pracovn%C3%AD%20listy%20pro%20p%C5%99ed%C5%A1kol%C3%A1ky%20zrakov%C3%A9%20vn%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD&tbm=isch&hl=cs&ved=2ahUKEwiCjf7T9qDoAhXJxqQKHZrQD1cQrNwCKAJ6BAgBEDk&biw=1903&bih=966&fbclid=IwAR3fPXwmGRFTdyPG8GUWRvdYZ5CZNtUqTfobUFr44gPn8GyAGcve50X9ZSU

 

https://www.google.cz/search?q=%C3%BAkoly+pro+p%C5%99ed%C5%A1kol%C3%A1ky+ke+sta%C5%BEen%C3%AD&tbm=isch&ved=2ahUKEwjZiumEiaHoAhUMahoKHVNtBtYQ2-cCegQIABAA&oq=%C3%BAkoly+pro+p%C5%99ed%C5%A1kol%C3%A1ky&gs_l=img.1.3.0i131i67j0l2j0i67j0l2j0i5i30l3j0i24.3728.4262..7717...0.0..0.107.197.1j1......0....1..gws-wiz-img.f57r15ce_dY&ei=kYdwXpn-F4zUadPambAN&bih=618&biw=1351&hl=cs

 


 


Created by © 2009 - 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek, stránky pro školy a školky | Scholastika - projekt webu pro školky